Jak określić zainteresowania zawodowe?

Poszukiwanie pracy jest złożonym procesem, a jego podstawowym krokiem jest określenie własnych zainteresowań zawodowych. Jeśli sam nie będziesz wiedział, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, to nawet najlepsze programy rozwojowe pracowników nie wskażą go za Ciebie. Czym są zainteresowania zawodowe? Jak je określić?

Zainteresowania zawodowe – definicja

W pierwszej kolejności warto określić, czym właściwie są zainteresowania zawodowe. Najprościej mówiąc jest to pula wszystkich predyspozycji i umiejętności, które wykorzystujesz w sposób naturalny, a jednocześnie można powiązać je z konkretną branżą czy profesją. Zainteresowania zawodowe każdego z nas wynikają po części z naszych uwarunkować psychofizycznych. Duży wpływ na nie ma również nasze doświadczenie zawodowe i edukacyjne. Każdy program rozwoju talentów czy zajmowane dotąd stanowisko bezpośrednio oddziałują na Twoje zainteresowanie konkretnym zawodem czy branżą. Dlatego chcąc określić zainteresowania zawodowe, powinieneś spojrzeć na swoją osobę poprzez pryzmat wielu aspektów: zawodowych, edukacyjnych, psychofizycznych. Tylko taka ogólna ocena pozwoli Ci naprawdę określić zawodowe zainteresowania.

Zainteresowania zawodowe – przykłady

Zainteresowania zawodowe można podzielić na kilka podstawowych grup:

  • przedmiotowe – dotyczą predyspozycji do pracy z maszynami, narzędziami, technologicznymi rozwiązaniami. Charakterystycznymi cechami osób z tego rodzaju zainteresowaniami są umiejętność logicznego myślenia oraz zdolność do analizy problemów. Osoby z przedmiotowymi zainteresowaniami osobowymi sprawdzą się w zawodach mechanicznych, elektrycznych czy serwisowych.
  • innowacyjne – osoby o tej grupie zainteresowań przejawiają chęć do wyszukiwania nowoczesnych rozwiązań, rozwiązują problemy z sposób niekonwencjonalny, wychodzą poza utarte schematy działania. Jeśli posiadasz innowacyjne zainteresowania zawodowe, najlepiej sprawdzisz się w zawodach niezależnych, w których będziesz mógł wykazywać się inicjatywą i kreatywnością. Jedno nie wyklucza drugiego, a odpowiednie zarządzanie talentami pozwoli Ci w pełni wykorzystać wrodzone predyspozycje.
  • artystyczne – ten rodzaj zainteresowań również jest bezpośrednio powiązany z kreatywnością. Wrodzonymi predyspozycjami osób z artystycznymi zainteresowaniami jest ekspresyjność, intuicyjność i kierowanie się emocjami. W przypadku osób uzdolnionych artystycznie ważne są programy rozwojowe pracowników, które pozwalają na poszerzanie posiadanych umiejętności.  społeczne – jeśli lubisz pomagać innym, a działania społeczne dają Ci satysfakcję, z pewnością masz społeczne zainteresowania zawodowe. Osoby z tą grupą zainteresowań odnajdą się w zawodach związanych z szeroko pojętą opieką czy edukacją.
  • metodyczne – ten rodzaj zainteresowań jest charakterystyczny dla osób, które lubią działać wg jasno określonych planów czy procedur. Zainteresowania metodyczne sprawdzą się w zawodach związanych z bezpieczeństwem, analityką finansową czy IT.

Zainteresowania zawodowe – test

Jeśli nadal nie masz pewności jakie są Twoje zainteresowania zawodowe, możesz wykonać tekst, który pomoże Ci je określić. W sieci znajdziesz wiele propozycji w tym zakresie, jednak ja osobiście polecam test Gallupa, który pozwoli Ci wskazać Twoich pięć dominujących cech. Ich odkrycie pozwoli Ci je umiejętnie wykorzystywać i dobrać odpowiedni program rozwoju talentów.