Rodzaje feedbacku – model Z

Oceniać pracowników możesz na różne sposoby. Ważne jest, aby Twoja opinia – szczególnie ta negatywna – nie została odebrana przez podwładnych jako atak, lecz jako chęć pomocy w naprawieniu popełnionych błędów. Na tego rodzaju komunikacji powinno bazować zarządzanie talentami w każdej organizacji. Jak to zrealizować? Jedną z polecanych metod wyrażania feedbacku jest model Z.

Od pozytywu do negatywu, czyli na czym polega zarządzanie
talentami?

Wskazywanie błędów nie jest wcale proste. Szczególnie, jeśli Tobie jako menagerowi zależy nie tylko na ich uwidocznieniu, co na wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą je naprawić. Dlatego powinieneś poszukiwać jak najbardziej skutecznych sposobów przekazywania informacji zwrotnej. Kluczową zasadą jest skupienie się nie tylko na negatywnym działaniu pracownika, ale również podkreślenie jego wkładu w rozwój organizacji. Podwładni – mimo wskazywanych błędów – powinni czuć się docenieni za swój wysiłek i zaangażowanie. Każdy program rozwoju talentów bazuje na docenianiu pozytywnych aspektów pracownika i wspólnej pracy nad tym, co można poprawić w jego działaniu. Dlatego chcąc wypracować właściwe rozwiązania, powinieneś w pierwszej kolejności zauważyć i podkreślić wszystkie atuty swojego rozmówcy.

Program rozwoju talentów pracownika krok po kroku

Umiejętne wyrażanie feedbacku jest istotne w kontekście rozwoju predyspozycji Twojego pracownika. Każda konstruktywna krytyka doprowadza do pouczających wniosków. Jak wykorzystać model Z w wyrażaniu własnej opinii?

  •  Po pierwsze, wskaż pozytywne zachowania pracownika, która naprawdę doceniasz.
  •  Po drugie, skonkretyzuj co sprawiło, że pozytywnie odbierasz pracownika.
  •  Po trzecie, wskaż te negatywne elementy, które chcesz ocenić.
  •  Po czwarte, w szczegółowy sposób wyraź swoje uwagi wobec popełnionych błędów.
  •  Po piąte, określ te aspekty pracownika, które powinien nadal rozwijać oraz te, które wymagają poprawy.

Jak widzisz, w modelu Z zalety i pomyłki pracownika stanowią całość. Przeplatając się nawzajem, ukierunkowują go na właściwe działanie. Pochwały pod jego adresem wzmacniają jego poczucie własnej wartości i zaangażowanie, a umiejętne wskazanie błędów jest wskazówką do lepszego działania i skupienia się nad własnym programem rozwoju talentów. Wyrażając w ten sposób feedback, pomagasz pracownikowi odnaleźć właściwą ścieżkę działania.

Model Z – kiedy się sprawdzi?

Model Z możesz wykorzystać na różnych etapach współpracy. Jeśli umiejętnie przekażesz pracownikowi informację zwrotną, zostanie ona prawidłowo odebrana zarówno przez nowego, jak też wieloletniego pracownika. Najważniejsze jest, abyś podchodził do pracownika uczciwie i traktował go jako partnera w biznesie. Jemu, tak samo jak Tobie, zależy na dobrym wywiązywaniu się z obowiązków. Właściwe zarządzanie talentami w organizacji, którego elementem jest również feedback, z pewnością mu to ułatwi i pozwoli w pełni wykorzystać posiadane predyspozycje. A Ty jako przełożony będziesz miał pewność, że odpowiednio wspierasz swoich podwładnych w programie rozwoju talentów w
organizacji.