Asertywność – jak nauczyć się szanować siebie i innych w kontaktach międzyludzkich?

Asertywność – choć pojęcie powszechnie znane, jakże często pomijane w relacjach
zawodowych i osobistych. A szkoda, bo umiejętne wykorzystanie zachowań asertywnych
znacznie ułatwia funkcjonowanie w grupie. Co więcej, moim zdaniem jest jednym z
elementów skutecznego zarządzania talentami. Jak być asertywnym?

Asertywność – co to?

Czym właściwie jest asertywność? Przez wielu jest kojarzona ze sztuką odmawiania. Jednak jest to bardzo duże uproszczenie. Asertywność jest bowiem umiejętnością wyrażania własnego zdania, które nie zawsze jest zgodne z opinią innych, przy jednoczesnym uszanowaniu podejścia innych. Dla mnie asertywność jest poszanowaniem zarówno zdania innych, jak też własnego. Z pewnością jest też kluczowe w zarządzaniu talentami, a jej opanowanie jest wyrazem dojrzałości i wysokiego poziomu samoświadomości człowieka. Kto bowiem będzie w stanie sprzeciwić się zdaniu ogółu w taki sposób, aby nie urazić grupy, a jednocześnie obronić własnych interesów? Wyłącznie osoba, która sukcesywnie i świadomie podąża własnym programem rozwoju talentów i zna wartość swojej pracy.

Asertywność – krok w programie rozwoju talentów

Zachowania asertywne są cennym narzędziem nie tylko pod kątem komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim ze względu na ochronę własnych interesów. Ile razy spotkałeś się w pracy z sytuacją, że przełożeni czy współpracownicy narzucają na Ciebie zbyt dużą ilość zadań? A robili tak dlatego, bo sam im na to pozwoliłeś. Gdybyś w sposób asertywny wyraził swój sprzeciw, nie uraziłbyś ich, a przy tym obroniłbyś swoje prawo do sprawiedliwego podziału pracy. Jednak, aby móc wyrażać swoje zdanie w ten sposób, musisz być świadomy swojej wartości. A tę zbudujesz tylko poprzez rozwój swoich predyspozycji. Dlatego uważam, że asertywność powinna być stałym elementem w programach rozwojowych pracowników, co zwiększałoby ich poczucie wartości i samoświadomości.

Szacunek dla siebie i innych

Bycie asertywnym znacznie ułatwi Ci komunikowanie własnych potrzeb w zespole, a jednocześnie nauczy Cię wyrażać sprzeciw w kulturalny i zrozumiały dla innych sposób. Dużym ułatwieniem w zarządzaniu talentami i asertywnością będzie przestrzeganie kilu podstawowych zasad:

  1. Wyrażaj swoje prośby, ale nie wymagaj. Jeśli prosić o kogoś o konkretną rzecz, pamiętaj, że nie możesz od niej wymagać spełnienia Twojej prośby, jeśli wymagałoby to np. jej zaangażowania poza godzinami pracy czy wykorzystania narzędzi/umiejętności, których nie posiada.
  2. Ponoś skutki swoich decyzji. Skoro jesteś w stanie wyrazić swoje zdanie, musisz też pamiętać, że Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne błędy swojego działania. Nie musisz być ekspertem od wszystkiego. Masz prawo czegoś nie wiedzieć czy nie potrafić. Przyznać się do tego jest prawdziwą sztuką.
  3. Masz prawo się zmieniać, a tym samym mieć różne zdanie w poszczególnych sytuacjach. Tym bardziej, jeśli realizujesz swój indywidualny program rozwoju talentów, który sukcesywnie uświadamia Ci Twoje predyspozycje i uczy jak je właściwie wykorzystywać.
  4. Masz prawo osiągać sukcesy i popełniać błędy.