Talenty w organizacji – część 2

Jak motywować talenty?

Utalentowany pracownik w firmie to skarb. Dopasowanie jego naturalnych talentów do charakteru organizacji przekłada się nie tylko na efektywność jego pracy, ale też na jego zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Jak utrzymać talenty w organizacji? Kluczowa jest odpowiednia motywacja utalentowanych pracowników.

Bezcenny utalentowany pracownik

Dlaczego utrzymanie utalentowanych pracowników w organizacji jest tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że stanowią one przewagę konkurencyjną firmy. Jako osoby z dużym potencjałem do rozwoju, osiągają ponad przeciętne wyniki. Odpowiednie wykorzystanie ich potencjału przez organizację przekłada się na wzmocnienie jej pozycji. Nie można zapominać, że wartość rynkowa przedsiębiorstw to obecnie nie tylko kapitał, ale również – jeśli nie przede wszystkim – kapitał ludzi posiadany przez organizację. Poza tym utalentowani pracownicy, czyli osoby posiadające odpowiednie predyspozycje i walifikacje, są konieczne do realizacji zadań stawianych przez organizację. Odejście takiego pracownika naraża firmę nie tylko na straty związane z utratą talentu w organizacji, ale również na te dotyczące rekrutacji i przeszkolenia nowego pracownika. Dlatego warto ich doceniać i odpowiednio motywować talenty, aby te nie pomyślały o odejściu do konkurencji.

Czy pieniądze będą motywować talenty?

Najpopularniejszym motywatorem stosowanym przez organizację są pieniądze. Czy te będą też motywować talenty? W pewnym stopniu tak, o ile wysokość wynagrodzenia będzie na tyle wysoka, aby utrzymać zaangażowanie pracownika. Ponadto jego struktura powinna być adekwatna do efektów pracy pracownika, dlatego najlepiej, jeśli będzie składała się ze stałej i zmiennej części. Dodatkowe premie za efektywności i osiągane wyniki są solidnym motywatorem pobudzającym nie tylko zaangażowanie, ale też zainteresowanie rozwojem. Dobrym rozwiązaniem w motywowaniu talentów jest powiązanie wysokości wynagrodzenia nie tylko z efektywnością indywidualną, ale też zespołową. Taka struktura pobudza w utalentowanych pracownikach inicjatywę oraz przedsiębiorczość, jak też odpowiedzialność grupową.

Motywacja talentów a ich rozwój

Dla utalentowanych pracowników pensja nie jest jedynym powodem przywiązania do organizacji. Równie ważnym jest możliwość rozwoju. Dlatego jeśli Twoja organizacja chce skutecznie motywować talenty, powinna zadbać o dostęp pracowników do szeregu specjalistycznych szkoleń (stacjonarnych i online). W przypadku utalentowanych pracowników istotne jest jednak nie samo przekazanie wiedzy, ale odpowiedni dobór technik szkoleniowych. Dlatego tak istotne jest szkolenie przez doświadczenie. Dobrym sposobem na motywowanie talentów jest również zapewnienie im wsparcia mentora czy coacha, który w zindywidualizowany sposób dobierze narzędzia szkoleniowe.

Dopasowanie i relacje

W kontekście pozyskiwania wiedzy przez utalentowanych pracowników, ci oprócz formalnej ścieżki szkoleniowej cenią sobie również drogi nieformalne, np. uczenie w oparciu o doświadczenia współpracowników. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jak motywować talenty, powinieneś zadbać zarówno o dopasowanie pracownika do jego stanowiska pracy, jak też o odpowiednią sieć powiązań między utalentowanymi pracownikami. Nic nie zdemotywuje bardziej niż stanowisko pracy poniżej kompetencji utalentowanego pracownika i brak możliwości rozwoju. Dlatego już na etapie rekrutacji warto dobierać kandydatów ze względu na ich talenty, a nie tylko w oparciu o zawodowe doświadczenie. Na poczucie dopasowania do organizacji wpływają również relacje między współpracownikami. Te zaś odgrywają szczególne znaczenie w przypadku projektów wymagających współpracy całego zespołu. Możliwość wymiany doświadczeń, jak też wspólnego wypracowywania rozwiązań jest szczególnie istotna dla utalentowanych pracowników. Ci chcą zarówno czerpać wiedzę od innych, jak też dzielić się swoją. Zapewnienie odpowiednich warunków do współpracy pracowników jest kluczowe, aby skutecznie motywować talenty w organizacji.